a
exposición
Rosa Barber / No m'infleu el cap / del 26 de marzo al 17 de abril de 2004
   

Heu esbrinat que en un instant només
pot estimar-se tant com en tota una vida.
(M.M.Pol)